(Ostatnia modyfikacja: 9 września 2016)  

W związku z wyczerpaniem się środków kwotowych ujętych w umowie ZPU-538/2013 , dotyczącej obsługi serwisowej urządzeń kopiujących (kserokopiarek) informujemy, że do czasu zawarcia nowej umowy, realizacja serwisu napraw i wymiany elementów eksploatacyjnych odbywać się powinna na podstawie indywidualnych zamówień w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych.

Andrzej Kimla
Zastępca Kanclerza
Uniwersytetu Opolskiego