(Ostatnia modyfikacja: 9 września 2016)  
Otrzymany dokument “Udzielanie Zamówień Publicznych Na Dostawę Zestawów Komputerowych – REKOMENDACJE” wskazuje sposób opisu przedmiotu zamówienia tak aby zapewnić równe traktowanie wykonawców oraz zapewnić uczciwą konkurencję.
Sekcja ds Aparatury, jako jednostka Uczelni przygotowująca specyfikacje sprzętu komputerowego do zakupów w ramach przetargów, jest zobowiązana do przestrzegania tych zaleceń.