(Ostatnia modyfikacja: 9 września 2016)  
Instrukcje i wskazówki dotyczące wypełniania dokumentów. Zawsze dostępna jest pomoc telefoniczna – 77 5415972

Dokumenty w formie elektronicznej należy przesyłać, do 15 listopada roku poprzedzającego planowany zakup, na adres sdsa@uni.opole.pl a w formie drukowanej poprzez Biuro Podawcze.

Plan dostaw – zakupów

Plan dostaw to prosty dokument zawierający tabelę jak poniżej (PRZYKŁAD).

zal_8

Poniżej znajduje się lista kodów CPV, które należy zgodnie z klasyfikacją przedmiotu do odpowiedniej grupy, wpisać do rubryki KLASYFIKACJA. Należy wypełnić wszystkie kolumny poza ostatnią i przedostatnią. Kwoty w rubrykach CENA i WARTOŚĆ są kwotami szacunkowymi takimi jakie jednostki organizacyjne Uczelni chcą przeznaczyć na poszczególne zakupy.

Kod CPV: (kod wg Wspólnego Słownika Zamówień):

 • 30.12.13.00-6 Urządzenia do powielania
 • 30.12.14.10-0 Telefaxy
 • 30.21.31.00-6 Notebooki,
 • 30.21.33.00-8 Komputery biurowe
 • 30.23.00.00-0 Sprzęt związany z komputerami
 • 30.23.13.00-0 Monitory
 • 30.23.41.00-9 Dysk magnetyczny
 • 30.23.71.35-4 Karty sieciowe
 • 32.32.46.00-6 Telewizory cyfrowe
 • 32.34.10.00-5 Mikrofony
 • 32.35.12.00-0 Ekrany
 • 32.54.20.00-4 Centrale panelowe
 • 32.58.20.00-6 Nośniki danych
 • 38.30.00.00-8 Przyrządy i urządzenia do pomiaru,
 • 38.65.10.00-3 Aparaty fotograficzne
 • 38.65.21.20-7 Wideoprojektory,
 • 48.82.00.00-2 Serwery

Plan dostaw-zakupów. Dokument do wypełnienia i dostarczenia w terminie do 30.11 roku poprzedzającego planowany termin zakupu.


  Wniosek o rozpoczęcie postępowania zamówienia publicznego
Poniżej przedstawiono fragment dokumentu – Wniosek o rozpoczęcie postępowania zamówienia publicznego.
Jest to najważniejszy dokument w staraniach o zakup sprzętu. Na jego podstawie i na podstawie dołączonej do niego specyfikacji, przygotowywane są dokumenty do przetargu.
Integralną częścią wniosku powinien być załącznik ze specyfikacją zamawianego urządzenia. Dopuszczalne jest pominięcie załącznika pod warunkiem podania we wniosku – tylko do wiadomości pracowników Sekcji ds Aparatury – konkretnego modelu urządzenia (dotyczy to zwłaszcza laptopów, projektorów, drukarek)

zal_2


Specyfikacja sprzętu – załącznik

Jako przykład posłuży nam specyfikacja zestawu komputerowego. Poniżej przedstawiono rysunek, przedstawiający wymagany załącznik z przykładową specyfikacją podstawowego zestawu komputerowego składającego się z komputera i monitora.
We wniosku znajduje się kilka rubryk opisujących najistotniejsze elementy i parametry zamawianego sprzętu. Należy wypełnić te rubryki zgodnie ze swoimi preferencjami.
W przypadku problemów lub wątpliwości prosimy o podanie nazwy i modelu urządzenia które spełnia oczekiwania zamawiającego

komp1

Dostępna do pobrania specyfikacja zestawu komputerowego zawiera rubryki określające parametry monitora i drukarki (najczęściej zamawiany kompletny zestaw). W przypadku rezygnacji z któregoś z urządzeń proszę usunąć lub pozostawić nie wypełnione wiersze ich dotyczące.
Podobna procedura ma miejsce przy wypełnianiu wniosków na zakupy innych urządzeń.
Specyfikacje