(Ostatnia modyfikacja: 25 października 2017)  

Sekcja ds Aparatury dysponuje sprzętem AV i aparaturą do tłumaczeń symultanicznych. Poniżej przedstawiamy cennik usług  (załącznik Nr 6 do Zarządzenia nr 8/2010 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 02.04.2010 r). Wynajem i użytkowanie sprzętu audiowizualnego. Obok znajduje się cennik za wynajem sprzętu i usługi techniczne.

* Do cen dolicza się 23% podatku VAT. Zgodę na wynajem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego wydaje Kanclerz UO. Terminy i warunki techniczne uzgadnia się z pracownikami Sekcji ds Aparatury.

Kalkulator wyceny usługi wypożyczenia sprzętu do Tłumaczenia Symultanicznego.

 L.p.  Sprzęt lub usługa  Cena w zł *
 1  Urządzenie symultaniczne na podczerwień – max. 1 + 1 kanał sprzęt – 500,00 PLN
obsługa – 250,00 PLN
(jeden dzień do 10 godzin)
 2  Aparat do transmisji w podczerwieni przekładu dla uczestnika – 1 szt  8,00 PLN
(jeden dzień do 10 godzin)
 3  Cyfrowy zapis audio (do 8 godzin) – dotyczy Auli na ul. Oleskiej  30,00 PLN/godz.
obsługa – 50 PLN
 4  Rzutnik pisma + ekran – dotyczy Auli na ul. Oleskiej  50,00 PLN
 5  Wideoprojektor + ekran – dotyczy Auli na ul. Oleskiej  50,00 PLN
obsługa – 30,00 PLN/godz
 6  Transport sprzętu i techników w jedną stronę
– na terenie Opola
– poza terenem Opola
100,00 PLN
100,00 + 1,00 PLN za każdy kilometr