(Ostatnia modyfikacja: 5 października 2016)  
3 listopada weszło w życie Zarządzenie nr 4/2014 Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego. Zarządzenie dotyczy min. wprowadzenia standaryzacji sprzętu komputerowego. W ten sposób zostaliśmy zobligowani do przygotowania i przedstawienia kilku standardowych specyfikacji sprzętu komputerowego. Zamawiający będzie miał możliwość wyboru sprzętu jedynie z pomiędzy urządzeń zgodnych z zamieszczonymi specyfikacjami. W specyfikacjach znajduję się rubryki “Inne” w których można ewentualnie wyszczególnić dodatkowe wymagania użytkownika.

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wprowadzenia odstępstw od standardowych specyfikacji. Zgodnie z zarządzeniem wymaga to jednak wystąpienia do Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego z uzasadnionym wnioskiem i uzyskanie jego akceptacji.