(Ostatnia modyfikacja: 3 marca 2017)  

Zgodnie z obowiązującą standaryzacją sprzętu komputerowego (Zarządzenie nr 4/2014 Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego) specyfikacje techniczne urządzeń komputerowych. Jako że urządzenia komputerowe są narzędziem przypisanym do konkretnego stanowiska pracy, ich specyfikacja powinna umożliwić bezproblemowe wykonanie określonych zadań. Dlatego istotny jest właściwy wybór, tak by spełniło ono oczekiwania użytkownika jednocześnie nie będąc nadmiernie rozbudowane o elementy i funkcje, których użytkownik nie będzie w stanie właściwie wykorzystać a które podnoszą koszty urządzenia.

Zalecaną formą zakupu urządzeń komputerowych jest tryb dostaw sukcesywnych. Jego zaletą jest prosta procedura zakupu, umożliwiająca uzyskanie sprzętu w przeciągu kilku do kilkunastu dni od momentu złożenia w Sekcji ds Aparatury wymaganych dokumentów.

Wszelkie zakupy poza tą procedurą wymagają mocnego, zgodnego z Regulaminem zamówień publicznych uzasadnieniem, i często obarczone są koniecznością prowadzenia długotrwałego postępowania przetargowego.
Poniżej przedstawione  poniżej specyfikacje poszczególnych urządzeń są jedynie informacyjne i prezentują formę dokumentów akceptowalną przez Dział Zamówień Publicznych. Nie są podstawą do rozpoczęcia procedury zakupu.