(Ostatnia modyfikacja: 7 września 2016)  
Serwis i naprawy kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych

Od dnia 29.07.2016 obowiązuje nowa umowa z firmą A-Z SERWIS na serwisowanie i naprawę urządzeń kopiujących i drukujących. Jak poprzednio w ramach umowy funkcjonuje lista urządzeń których naprawa jest możliwa w tym trybie. Na stronie Sekcji ds Aparatury znajduje się Zgłoszenie konserwacji/naprawy (dokument w formie Arkusza Kalkulacyjnego).
Pobrany dokument należy zedytować – wybrać z listy urządzenie którego dotyczy usługa a pozostałe rekordy usunąć (podobnie jak w przypadku zakupu materiałów eksploatacyjnych), wpisać niezbędne dane i podpisane oraz opieczętowane dostarczyć do Sekcji ds Aparatury. Ostateczny koszt usługi zależy od wykonanych przez serwisanta czynności i wymienionych elementów. Dlatego – w przypadku spodziewanej naprawy – profilaktycznie należy zagwarantować środki w maksymalnej wysokości (suma roboczogodziny i wszystkich potencjalnie wymienianych elementów).
W przypadku gdy zgłaszane urządzenie nie figuruje na liście należy postąpić jak w przypadku nowego zakupu/usługi to jest wypełnić standardowe zapotrzebowanie, gdzie w pozycji przedmiot zamówienia będzie figurowała naprawa urządzenia, a jako uzasadnienie “brak zgłaszanego urządzenia na liście w umowie ARJZ-129/2016 na naprawy urządzeń kopiujących i drukujących”. Wybór wykonawcy usługi odbywa się w oparciu o zapytanie ofertowe (tradycyjnie zapytanie telefoniczne, mailowe itp) do trzech potencjalnych oferentów i oświadczenie o rozeznaniu rynku.
Prawidłowo wypełniony dokument jest podstawą do zgłoszenia przez sekcję konieczności wykonania usługi.
Serwisant po wykonaniu usługi przedstawia do podpisu protokół wykonania usługi lub inny dokument potwierdzający jej wykonanie. Również w jakiś czas po wykonaniu usługi Zamawiający otrzymuje do opisania fakturę za wykonanie usługi. Po opisaniu należy ją dostarczyć do Sekretariatu U.O. celem rejestracji.
Wszelkie uwagi należy zgłaszać do Sekcji ds Aparatury