(Ostatnia modyfikacja: 6 kwietnia 2018)  
Serwis i naprawy kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych

Od dnia 3.04.2018 obowiązuje nowa umowa z firmą A-Z SERWIS na serwisowanie i naprawę urządzeń kopiujących i drukujących. Jak poprzednio w ramach umowy funkcjonuje lista urządzeń których naprawa jest możliwa w tym trybie. Na stronie Sekcji ds Aparatury znajduje się Zgłoszenie konserwacji/naprawy (dokument w formie Arkusza Kalkulacyjnego).

W pobranym dokumencie wykorzystując funkcję filtrowania w kolumnie “Producent urządzenia” należy wybrać odpowiednią pozycję (zaznaczona jedynie ta poszukiwana – pozostałe niezaznaczone). Następnie w podobny sposób w kolumnie “Typ/model urządzenia” należy wybrać konkretny model. W kolumnie “Rodzaj usługi” proszę wybrać odpowiednio do potrzeb – “Konserwacja”, “Naprawa” lub “Obydwie usługi”.

Kwota która pojawi się w pozycji “Szacunkowe koszty usługi” jest kwotą orientacyjną przy założeniu że w przypadku naprawy wymieniono WSZYSTKIE podzespoły dla danego urządzenia, objęte umową, a naprawa trwała 1 godzinę. Ostateczny koszt usługi zależy od zakresu wykonanych przez serwisanta czynności i wymienionych elementów.

Prosimy o czytelne wypełnienie rubryk dotyczących objawów uszkodzenia, miejsca w którym znajduje się uszkodzone urządzenie, kontaktu z osobą zainteresowaną naprawą oraz źródła finansowania. Prawidłowo wypełniony dokument jest podstawą do zgłoszenia przez sekcję konieczności wykonania usługi.

Serwisant po wykonaniu usługi przedstawia do podpisu protokół wykonania usługi lub inny dokument potwierdzający jej wykonanie. Po otrzymaniu faktury za wykonanie usługi należy ją opisać i dostarczyć do Sekretariatu U.O. celem rejestracji.
Wszelkie uwagi należy zgłaszać do Sekcji ds Aparatury