(Ostatnia modyfikacja: 8 listopada 2016)  

Rozstrzygnięto przetarg na dostawę sprzętu komputerowego D/40/2016 w części dotyczącej zakupu laptopów (część nr 2). Niestety postępowanie to zostało odrzucone ze względu na brak ofert. Prosimy zainteresowanych o podjęcie decyzji co do dalszego postępowania.

Zainteresowani: Instytut Matematyki i Informatyki, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Studiów Edukacyjnych, Wydział Chemii, Wydział Filologiczny, Instytut Psychologii, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Instytut Fizyki, Instytut Filologii Germańskiej