(Ostatnia modyfikacja: 26 października 2016)  

W związku z koniecznością przygotowania Planu Zamówień Publicznych na rok 2017 przypominamy o obowiązku dostarczenia do Sekcji ds Aparatury do dnia 15.11 Planowanego Zapotrzebowania Jednostki Organizacyjnej. Dokument należy dostarczyć w formie “papierowej” z pieczęciami i podpisami, oraz w formie elektronicznej na adres Sekcji ds Aparatury.

W dokumencie nie wyszczególnia się poszczególnych urządzeń a jedynie Rodzaj Wydatku (np sprzęt komputerowy …, aparatura badawcza…, materiały eksploatacyjne…) i szacowaną kwotę na realizację tego zakupu.