(Ostatnia modyfikacja: 9 września 2016)  

Przypominamy o konieczności dostarczenia do Sekcji ds Aparatury planów zakupów na rok 2016. Prosimy o dostarczenie w/w planów w formie elektronicznej w oparciu o załącznik nr 8 (Plan zapotrzebowania jednostki organizacyjnej).

W zapotrzebowaniu nie należy wpisywać konkretnych urządzeń, a jedynie grupę rodzajową wg poniższej tabeli oraz szacunkową kwotę, jaką planuje się zabezpieczyć na realizację zapotrzebowania.

Pozycja w planie

Rodzaj wydatku (grupa rodzajowa)

Tryb udzielania zamówienia
6

Materiały eksploatacyjne do drukarek, kserokopiarek, nośniki danych, inne

Art. 39 ****
38

Sprzęt multimedialny*

Art. 4 pkt 8
39

Komputery, laptopy, monitory

Art. 39
40

Urządzenia drukująco-kopiujące i drukujące**

Art. 39
41

Aparatura badawcza i laboratoryjna

Art. 39
42

Materiały eksploatacyjne do aparatury badawczej

Art. 4 pkt 8
43

Usługi konserwacji, serwisowania i napraw urządzeń drukująco-kopiujących

Art. 39 ****
44

Usługi koserwacji, serwisowania i napraw urządzeń komputerowych i multimedialnych

Art. 4 pkt 8
127 Akcesoria do sprzętu komputerowego i multimedialnego*** Art. 4 pkt 8

Usługi konserwacji, serwisowania i napraw aparatury badawczej i laboratoryjnej

Art. 4 pkt 8

* projektory multimedialne, TV, aparaty cyfrowe, kamery, sprzęt nagłośnieniowy itp
** kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki
*** podzespoły i akcesoria umożliwiające zwiększenie możliwości i funkcjonalności posiadanego sprzętu
**** w ramach umowy na sukcesywne świadczenie usługi