(Ostatnia modyfikacja: 15 listopada 2016)  

Sekcja ds Aparatury jest Realizatorem zakupów sprzętu komputerowego, multimedialnego i aparatury naukowo-badawczej dla różnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego. Realizuje pewne etapy procedury zakupów w trybie przetargu poprzez zbieranie od zainteresowanych zapotrzebowań na zakupy sprzętu, przygotowanie i sprawdzenie specyfikacji, przygotowanie wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego. Sam przetarg przygotowuje i ogłasza Dział Zamówień Publicznych. Po otwarciu ofert DZP sprawdza poprawność przedstawionych ofert i wybiera najkorzystniejszą. Przekazuje ją do SdsA w celu weryfikacji zgodności oferty z wymaganą przez zamawiającego specyfikacją. Jeśli wszystko jest O.K. DZP przekazuje stronom umowę do podpisów i można czekać na dostawę. Jeśli coś poszło nie tak zaczyna się korowód zapytań i wyjaśnień.


PRZETARGI

  • D/9/2016 – sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego – drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, monitory, komputery stacjonarne i przenośne
  • D/43/2016/A – Dostawa sprzętu multimedialnego dla Wydziału Ekonomicznego (powtórka niezrealizowanej części nr 1 przetargu D/43/2016)
  • D/13/2016/ADostawa zestawu do chromatografii cieczowej UHPLC typu dual gradient z możliwością pracy w trybie równoległym z dwoma detektorami i dwiema kolumnami równocześnie, w tandemie z dwiema kolumnami, w trybie on-line SPE-LC oraz z możliwością prowadzenia analiz chromatografii wielowymiarowej, w pełni zautomatyzowanego i skomputeryzowanego
  • D/40/2016Dostawa sprzętu komputerowego dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego
  • D/43/2016Dostawa sprzętu multimedialnego dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego
  • D/20/2016Dostawa specjalistycznego sprzętu chemicznego dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego
  • D/44/2016Dostawa urządzeń aktywnych (przełączniki, systemy CWDM, router) do obsługi Miejskiej Sieci Komputerowej w Opolu oraz Lokalnej Sieci Komputerowej Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego
  • D/35/2016/ADostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego
  • D/37/2016Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Informatycznego Uniwersytetu Opolskiego w 2016 roku
  • D/38/2016Dostawa sprzętu multimedialnego dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego

Szczegółowa dokumentacja ogłoszonych przetargów dostępna jest na stronie Działu Zamówień Publicznych