(Ostatnia modyfikacja: 15 listopada 2016)  

Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego

STATUS: ogłoszono 15.11.2016, otwarcie ofert 3.01.2016

/zainteresowani: wszystkie jednostki Uniwersytetu Opolskiego/

UWAGI: