(Ostatnia modyfikacja: 8 lutego 2017)  

Dostawa sprzętu komputerowego dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego

STATUS: ogłoszono 26.09.2016, otwarcie ofert 07.11.2016

/zainteresowani: Biblioteka Główna, Instytut Nauk Pedagogicznych, Instytut Socjologii,  Instytut Filozofii, Rektorat,  Wydział Chemii, Instytut Studiów Edukacyjnych, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Matematyki i Informatyki, Wydział Filologiczny, Instytut Psychologii, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Instytut Fizyki, Instytut Filologii Germańskiej/

UWAGI: W związku z unieważnieniem części nr 2 postępowania D/40/2016, WSZYSTKIE 15 zadań tej części nie zostanie zrealizowanych.