(Ostatnia modyfikacja: 8 lutego 2017)  

Dostawa sprzętu komputerowego dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego

STATUS: ogłoszono 26.09.2016, otwarcie ofert 07.11.2016

/zainteresowani: Biblioteka Główna, Instytut Nauk Pedagogicznych, Instytut Socjologii,  Instytut Filozofii, Rektorat,  Wydział Chemii, Instytut Studiów Edukacyjnych, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Matematyki i Informatyki, Wydział Filologiczny, Instytut Psychologii, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Instytut Fizyki, Instytut Filologii Germańskiej/

L.p. Nr zadania Przedmiot zainteresowany Status
Część nr 1
1 1 Komputery All-In-One Biblioteka Główna Zrealizowane
2 2 Komputery stacjonarne z monitorami Biblioteka Główna Zrealizowane
3 3 Komputery stacjonarne Instytut Nauk Pedagogicznych Zrealizowane
4 4 Komputery stacjonarne z monitorami Instytut Socjologii Zrealizowane
5 5 Komputer stacjonarny z monitorem Instytut Filozofii Zrealizowane
6 6 Komputer stacjonarny z monitorem Rektorat Zrealizowane
7 7 Komputer stacjonarny z monitorem Wydział Chemii Zrealizowane
8 8 Komputer stacjonarny z monitorem Instytut Studiów Edukacyjnych Zrealizowane
9 9 Komputery stacjonarne Wydział Prawa i Administracji Zrealizowane
10 10 Komputer stacjonarny Wydział Chemii Zrealizowane
Część nr 2 Postępowanie unieważnione - brak ofert
11 1 Laptop Instytut Matematyki i Informatyki Ogłoszone
12 2 Ultrabook Instytut Matematyki i Informatyki Ogłoszone
13 3 Laptopy Wydział Prawa i Administracji Ogłoszone
14 4 Laptop Instytut Studiów Edukacyjnych Ogłoszone
15 5 Laptopy Instytut Studiów Edukacyjnych Ogłoszone
16 6 Laptop Wydział Chemii Ogłoszone
17 7 Laptop Wydział Chemii Ogłoszone
18 8 Laptop Wydział Filologiczny Ogłoszone
19 9 Laptop Instytut Psychologii Ogłoszone
20 10 Laptopy Instytut Psychologii Ogłoszone
21 11 Laptop Wydział Przyrodniczo-Techniczny Ogłoszone
22 12 Laptop Instytut Fizyki Ogłoszone
23 13 Laptopy Instytut Filologii Germańskiej Ogłoszone
24 14 Laptopy Wydział Filologiczny Ogłoszone

UWAGI: W związku z unieważnieniem części nr 2 postępowania D/40/2016, WSZYSTKIE 15 zadań tej części nie zostanie zrealizowanych.