(Ostatnia modyfikacja: 13 października 2016)  

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Informatycznego Uniwersytetu Opolskiego w 2016 roku

STATUS: ogłoszono 8.08.2016, otwarcie ofert 15.09.2016

/zainteresowani: Centrum Informatyczne/

L.p. Nr części Przedmiot zainteresowany Status
1 1 Laptopy Centrum Informatyczne Postępowanie unieważnione
2 2 Komputery stacjonarne Centrum Informatyczne Postępowanie unieważnione

UWAGI: oba postępowania unieważnione – 27.09.2016