(Ostatnia modyfikacja: 13 października 2016)  

Dostawa sprzetu komputerowego dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego

STATUS: ogłoszono 15.09.2016, otwarcie ofert 23.09.2016

/zainteresowani: Instytut Matematyki i Informatyki/

L.p. Nr części Przedmiot zainteresowany Status
1 1 Komputery stacjonarne z monitorami Instytut Matematyki i Informatyki Postępowanie rozstrzygnięte

UWAGI: wybrano ofertę firmy Atabajt (11.10.2016). W trakcie realizacji