(Ostatnia modyfikacja: 9 grudnia 2016)  

Dostawa specjalistycznego sprzętu chemicznego dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego

STATUS: ogłoszono 8.09.2016, otwarcie ofert 24.10.2016

/zainteresowani: Instytut Fizyki, Katedra Biosystematyki, Wydział Chemii/

L.p. Nr części Przedmiot zainteresowany Status
1 1 Aparatura elektroencefalografii Instytut Fizyki Postępowanie unieważnione - brak ofert
2 2 Mikroskop biologiczny Samodzielna Katedra Biosystematyki Postępowanie unieważnione ze względów na błędy formalne w ofercie
3 3 Aparat chromatografii średniociśnieniowej Wydział Chemii Wybrano najkorzystniejszą ofertę*

UWAGI:* w części nr 3 wybrano najkorzystniejszą ofertę – firma BIO-RAD Polska Sp. z o.o. Realizacja zadania po podpisaniu umowy.