(Ostatnia modyfikacja: 9 grudnia 2016)  

Dostawa specjalistycznego sprzętu chemicznego dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego

STATUS: ogłoszono 8.09.2016, otwarcie ofert 24.10.2016

/zainteresowani: Instytut Fizyki, Katedra Biosystematyki, Wydział Chemii/

UWAGI:* w części nr 3 wybrano najkorzystniejszą ofertę – firma BIO-RAD Polska Sp. z o.o. Realizacja zadania po podpisaniu umowy.