(Ostatnia modyfikacja: 3 marca 2017)  

Dzięki prostej procedurze zakupu w trybie dostawy sukcesywnej sprzętu komputerowego, możliwe jest uzyskanie zamawianego urządzenia w ciągu kilku dni. Mimo ograniczonej ilości dostępnych w tym trybie urządzeń, powinna ona zaspokoić potrzeby większości użytkowników.

1

Wnioskodawca wybiera specyfikację interesującego go urządzenia. Ze względu na czas trwania umowy Wykonawca nie przedstawia w początkowej ofercie konkretnego modelu urządzenia, a jedynie gwarantuje dostarczenie urządzenia spełniającego określone w umowie parametry. Wydrukowane, wypełnione zgodnie z instrukcją i z wszystkimi wymaganymi podpisami Zgłoszenie zakupu i Zapotrzebowanie, należy dostarczyć do Sekcji ds Aparatury

2

SDSA zgłasza Wykonawcy chęć zakupu urządzenia zgodnego z wybraną przez Zainteresowanego specyfikacją, prosząc jednocześnie o przedstawienie konkretnej oferty

3

Wykonawca w terminie do 3 dni przedstawia ofertę

4

SDSA weryfikuje zgodność oferty z wymaganiami specyfikacji. W przypadku braku zgodności wysyłany jest wniosek o nową poprawną ofertę – na jej przedstawienie Wykonawca ma 3 dni. Jeśli oferta jest zgodna z oczekiwaniami do Wykonawcy kierowane jest Zamówienie w celu realizacji zakupu

5

Wykonawca w terminie do 3 dni dostarcza zamówiony sprzęt we wskazane w zapotrzebowaniu miejsce

6

Zainteresowany odbiera zamówiony sprzęt i potwierdza ten fakt na dostarczonym przez Wykonawcę protokole odbioru. Na protokole powinna być umieszczona informacja o numerze specyfikacji dostarczonego urządzenia (np. “drukarka specyfikacja nr 2”), jego modelu, okresie gwarancji. WAŻNE: wymagany jest czytelny podpis odbierającego sprzęt