(Ostatnia modyfikacja: 9 września 2016)  

Wprowadzane ostatnio oszczędności na Uczelni, wymuszają na nas unormowanie procedur związanych z wykonywaniem napraw sprzętu w Sekcji ds Aparatury. Nic się nie zmienia w przypadku awarii, które są możliwe do usunięcia we własnym zakresie za pomocą podstawowych narzędzi.

W przypadku gdy do naprawy wymagany jest zakup niezbędnych podzespołów lub przekazanie urządzenia do naprawy w specjalistycznym serwisie, jej realizacja nastąpi dopiero po:
1. wypełnieniu i zaakceptowaniu przez Kanclerza druku protokołu konieczności zakupu/naprawy
2. wypełnieniu i zaakceptowaniu przez Kanclerza lub Kwesturę wniosku o rozpoczęcie postępowania zamówienia publicznego dla zakupów o wartości do 1.000 euro  i zarejestrowaniu go w Biurze Zamówień Publicznych