(Ostatnia modyfikacja: 17 października 2016)  

Sekcja ds Aparatury
pl. Kopernika 11a,
45-040 Opole,
tel. +48 77 541 59 72,
tel. w sieci uniwersyteckiej 5172
email: sdsa@uni.opole.pl
Aula uniwersytecka
ul. Oleska 48,
45-052 Opole,
tel. +48 77 452 70 75,
tel. w sieci uniwersyteckiej 7075


Pracownicy:

Kierownik: mgr inż. Andrzej Kimla

Starszy Technik: Ryszard Gałęza

Starszy referent: Andrzej Marynowicz