(Ostatnia modyfikacja: 9 września 2016)  

Dokumenty przydatne przy uruchamianiu procedur zakupu, naprawy lub likwidacji sprzętu.

Protokół konieczności. W niektórych sytuacjach (wyszczególnionych w Regulaminie Zamówień Publicznych – Rozdz. II, § 5, pkt 6) umożliwia dokonanie zakupu w trybie przyspieszonym. Zasadność takiego zakupu opiniują Kierownik SDSA, Kierownik DZP a ostateczną decyzję podejmuje Kanclerz U.O.

W przypadku gdy jednostki organizacyjne Uczelni przekazują sobie nawzajem sprzęt,niezbędne jest wypełnienie dokumentu Zmiana Miejsca Użytkowania.

Sprzęt nie nadający się z różnych przyczyn do dalszego użytkowania należy zgłosić do Uczelnianej Komisji Likwidacyjnej (mgr inż. Tadeusz Kulig – Instytut Fizyki). Likwidacja sprzętu przez komisję umożliwia zdjęcie tegoż z ewidencji. Zgłoszenia należy dokonać na Wniosku o Likwidację.