(Ostatnia modyfikacja: 5 września 2016)  

Sekcja Do Spraw Aparatury jest jednostką organizacyjną Uczelni, do zadań której należy serwis techniczny sprzętu komputerowego oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia zakupu sprzętu (komputery, sprzęt audio/video, sprzęt laboratoryjny) w ramach przetargu publicznego.