(Ostatnia modyfikacja: 26 października 2016)  

W druku Planowanego zapotrzebowania jednostek nie należy wpisywać konkretnych urządzeń, a jedynie Rodzaj Wydatku wg poniższej tabeli oraz szacunkową kwotę, jaką planuje się zabezpieczyć na realizację zapotrzebowania.
Przykładowo chcemy kupić 10 komputerów, 5 monitorów, 2 projektory multimedialne i zarezerwować sobie kasę na ewentualne naprawy sprzętu komputerowego to:

  • dla pozycji 1 wpisujemy wartość 10x3500 + 5x600 (szacunkowe ceny urządzeń) = 38000
  • dla pozycji 5 wpisujemy wartość 2x2500 = 5000
  • dla pozycji 12 wpisujemy wartość 2000

Wszystkie kwoty w zapotrzebowaniu są kwotami szacunkowymi i takimi jakimi jednostki organizacyjne chciały by dysponować. Ostateczna kwota przyznana na zakupy jest znana dopiero po ustaleniu budżetu Uczelni na przyszły rok i podzieleniu funduszy pomiędzy zainteresowane jednostki.


 

 Pozycja w planie

Rodzaj wydatku

Realizator

Szacowana wartość netto

Tryb udzielania zamówienia

1

Komputery stacjonarne i przenośne w tym tablety i monitory

BA

0,00 zł

Art. 39

2

urządzenia drukująco-kopiujące w tym kserokopiarki, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne

BA

0,00 zł

Art. 39

3

Aparatura badawcza i laboratoryjna

BA

0,00 zł

Art.39

4

Pomocnicza aparatura laboratoryjna w tym mikroskopy, teleskopy, wagi itp

BA

0,00 zł

Art. 4 pkt 8

5

Sprzęt multimedialny i RTV w tym odbiorniki TV, rejestratory i odtwarzacze AV, kamery, aparaty cyfrowe, projektory multimedialne i ekrany projekcyjne

BA

0,00 zł

Art. 39

6

Multimedialne wyposażenie sal wykładowych w tym tablice interaktywne wraz z niezbędnymi urządzeniami (projektor krótkoogniskowy z uchwytem), systemy nagłośnienia

BA

0,00 zł

Art. 4 pkt 8

7

Akcesoria i podzespoły do sprzętu komputerowego i multimedialnego podnoszące funkcjonalność lub wydajność urządzeń oraz inne drobne urządzenia elektroniczne

BA

0,00 zł

Art. 4 pkt 8

8

Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i kopiujących nośniki danych oraz podstawowy osprzęt komputerowy

BA

0,00 zł

Art. 39

9

Materiały eksploatacyjne do aparatury badawczej i laboratoryjnej**

BA

0,00 zł

Art.4 pkt 8

10

Usługi konserwacji, serwisowania i naprawy aparatury badawczej i laboratoryjnej

BA

0,00 zł

Art. 4 pkt 8

11

Usługi konserwacji, serwisowania i naprawy urządzeń drukujących i kopiujących

BA

0,00 zł

Art. 4 pkt 8

12

Usługi konserwacji, serwisowania i naprawy sprzętu komputerowego, fiskalnego i multimedialnego

BA

0,00 zł

Art. 4 pkt 8

RAZEM:

0,00 zł

 

Art. 39 – zakup w trybie przetargu, Art. 4 pkt. 8 – zakup w trybie zapytania ofertowego. Tryb udzielenia zamówienia dla poszczególnych rodzajów wydatków może ulec zmianie, zależnie od globalnych (w skali Uczelni) szacowanych  kwot