(Ostatnia modyfikacja: 8 marca 2017)  

W ramach umowy D/46/2016 część nr 2 z firmą CEDARTEX, na dostawy sukcesywne urządzeń wielofunkcyjnych, dostępne są do wyboru dwa urządzenia o parametrach nie gorszych niż przedstawione poniżej. Po zapoznaniu się z ofertą proszę wybrać odpowiednie urządzenie (specyfikację nr 1 lub 2), wypełnić pobrane zgłoszenie zakupu i zapotrzebowanie oraz wydrukowane i z wymaganymi podpisami dostarczyć do Sekcji ds Aparatury. Zgłoszenie zakupu zawiera informacje dotyczące Zamawiającego, miejsca dostawy i zamawianego urządzenia. Zapotrzebowanie zawiera podobne informacje oraz najważniejsze – potwierdzenie środków finansowych przeznaczonych na zakup.  Poprawnie wypełnione dokumenty są podstawą do dokonania zakupu zgodnie z obowiązującą procedurą.

Specyfikacja nr 1

W ramach tej specyfikacji dostawca zaoferował urządzenie wielofunkcyjne  w cenie 439,00 PLN netto / 539,97 PLN brutto*

Specyfikacja nr 2

W ramach tej specyfikacji dostawca zaoferował urządzenie wielofunkcyjne  w cenie 1.027,00 PLN netto / 1.263,21 PLN brutto*

W ramach umowy dostawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu o parametrach nie gorszych niż w podanej specyfikacji w zaoferowanej cenie.

* w zamówieniu należy uwzględnić kwotę brutto ze względu na fakt, że zakup urządzenia wielofunkcyjnego nie podlega procedurze zwolnienia z podatku VAT.