(Ostatnia modyfikacja: 2 sierpnia 2016)  

W dniu 21.12.2015 zawarto na okres 6-ciu miesięcy umowę nr D/15/2015 cześć nr 3 i 4 na sukcesywną dostawę monitorów, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych z firmą OPKOM Sp z o.o.
W jej ramach można w trybie dostaw sukcesywnych zamawiać monitory, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne. Trwają prace mające na celu rozszerzenie oferty o zakup w tym trybie komputerów i laptopów.

Założeniem dostawy sukcesywnej sprzętu komputerowego jest uproszczenie i przyspieszenie procedury zakupu sprzętu. Z Dostawcą zawarta jest umowa na dostawę sprzętu zgodnego ze specyfikacją dołączoną do umowy w zaoferowanej cenie. W trakcie trwania umowy Dostawca dostarcza sukcesywnie w miarę potrzeb zamawiającego wybrany z oferty sprzęt zgodny z ustaloną w umowie (lub lepszą, ale nie gorszą) specyfikacją w ustalonej cenie.