(Ostatnia modyfikacja: 9 marca 2017)  

W ramach umowy D/09/2016 część nr 2 z firmą PLANETA na dostawy sukcesywne monitorów dostępne są do wyboru dwa urządzenia o parametrach nie gorszych niż przedstawione poniżej. Po zapoznaniu się z ofertą proszę wybrać odpowiednie urządzenie (specyfikację nr 1lub 2), wypełnić pobrane zgłoszenie zakupu i zapotrzebowanie oraz wydrukowane i z wymaganymi podpisami dostarczyć do Sekcji ds Aparatury. Zgłoszenie zakupu zawiera informacje dotyczące Zamawiającego, miejsca dostawy i zamawianego urządzenia. Zapotrzebowanie zawiera podobne informacje oraz najważniejsze – potwierdzenie środków finansowych przeznaczonych na zakup.  Poprawnie wypełnione dokumenty są podstawą do dokonania zakupu zgodnie z obowiązującą procedurą.

UWAGA – zamówienia będzie można pobierać w momencie aktywacji linka „zgłoszenie zakupu i zapotrzebowanie” (po podpisaniu umowy). Obowiązywać będą poniższe specyfikacje i ceny

Specyfikacja nr 1

W ramach tej specyfikacji dostawca zaoferował monitor  w cenie 447,00 PLN netto / 549,81 PLN brutto*

Specyfikacja nr 2

W ramach tej specyfikacji dostawca zaoferował monitor  w cenie 508,00 PLN netto / 624,84 PLN brutto*

W ramach umowy dostawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu o parametrach nie gorszych niż w podanej specyfikacji w zaoferowanej cenie.

* w zamówieniu należy uwzględnić również kwotę brutto ze względu na fakt, że zgoda MNiSW na zakup urządzenia bez podatku VAT nie jest obligatoryjna i trzeba o nią występować każdorazowo.