(Ostatnia modyfikacja: 9 marca 2017)  

W ramach umowy D/09/2016 część nr 1 z firmą PLANETA, na dostawy sukcesywne komputerów przenośnych, dostępne są do wyboru cztery urządzenia o parametrach nie gorszych niż przedstawione poniżej. Po zapoznaniu się z ofertą proszę wybrać odpowiednie urządzenie (specyfikację nr 1, 2, 3 lub 4), wypełnić pobrane zgłoszenie zakupu i zapotrzebowanie oraz wydrukowane i z wymaganymi podpisami dostarczyć do Sekcji ds Aparatury. Zgłoszenie zakupu zawiera informacje dotyczące Zamawiającego, miejsca dostawy i zamawianego urządzenia. Zapotrzebowanie zawiera podobne informacje oraz najważniejsze – potwierdzenie środków finansowych przeznaczonych na zakup.  Poprawnie wypełnione dokumenty są podstawą do dokonania zakupu zgodnie z obowiązującą procedurą.

UWAGA – zamówienia będzie można pobierać w momencie aktywacji linka „zgłoszenie zakupu i zapotrzebowanie” (po podpisaniu umowy). Obowiązywać będą poniższe specyfikacje i ceny

Specyfikacja nr 1

W ramach tej specyfikacji dostawca zaoferował laptopa  w cenie 1.997,00 PLN netto / 2.456,31 PLN brutto*

Specyfikacja nr 2

W ramach tej specyfikacji dostawca zaoferował laptopa  w cenie 2.339,00 PLN netto / 2.876,97 PLN brutto*

Specyfikacja nr 3

W ramach tej specyfikacji dostawca zaoferował laptopa  w cenie 3.577,00 PLN netto / 4.399,71 PLN brutto*

Specyfikacja nr 4

W ramach tej specyfikacji dostawca zaoferował laptopa  w cenie 2.518,00 PLN netto / 3.097,14 PLN brutto*

W ramach umowy dostawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu o parametrach nie gorszych niż w podanej specyfikacji w zaoferowanej cenie.

* w zamówieniu należy uwzględnić kwotę brutto ze względu na fakt, że zakup laptopa nie podlega procedurze zwolnienia z podatku VAT.