(Ostatnia modyfikacja: 6 marca 2017)  

W ramach umowy D/09/2016 część nr 3 z firmą WIP na dostawy sukcesywne komputerów stacjonarnych dostępne jest jedno urządzenie typu All-in-one o parametrach nie gorszych niż przedstawione poniżej. Po zapoznaniu się z ofertą proszę wybrać urządzenie, wypełnić pobrane zgłoszenie zakupu i zapotrzebowanie oraz wydrukowane i z wymaganymi podpisami dostarczyć do Sekcji ds Aparatury. Zgłoszenie zakupu zawiera informacje dotyczące Zamawiającego, miejsca dostawy i zamawianego urządzenia. Zapotrzebowanie zawiera podobne informacje oraz najważniejsze – potwierdzenie środków finansowych przeznaczonych na zakup.  Poprawnie wypełnione dokumenty są podstawą do dokonania zakupu zgodnie z obowiązującą procedurą.

Specyfikacja nr 1

W ramach tej specyfikacji dostawca zaoferował komputer All-in-one  w cenie 2.564,00  PLN netto / 3.153,72 PLN brutto*

W ramach umowy dostawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu o parametrach nie gorszych niż w podanej specyfikacji w zaoferowanej cenie.

* w zamówieniu należy uwzględnić również kwotę brutto ze względu na fakt, że zgoda MNiSW na zakup urządzenia bez podatku VAT nie jest obligatoryjna i trzeba o nią występować każdorazowo.