(Ostatnia modyfikacja: 6 marca 2017)  

W ramach umowy D/46/2016 część nr 1 z firmą ATABAJT, na dostawy sukcesywne drukarek dostępne są do wyboru trzy urządzenia o parametrach nie gorszych niż przedstawione poniżej. Po zapoznaniu się z ofertą proszę wybrać odpowiednie urządzenie (specyfikację nr 1, 2 lub 3), wypełnić pobrane zgłoszenie zakupu i zapotrzebowanie oraz wydrukowane i z wymaganymi podpisami dostarczyć do Sekcji ds Aparatury. Zgłoszenie zakupu zawiera informacje dotyczące Zamawiającego, miejsca dostawy i zamawianego urządzenia. Zapotrzebowanie zawiera podobne informacje oraz najważniejsze – potwierdzenie środków finansowych przeznaczonych na zakup.  Poprawnie wypełnione dokumenty są podstawą do dokonania zakupu zgodnie z obowiązującą procedurą.

Specyfikacja nr 1

W ramach tej specyfikacji dostawca zaoferował drukarkę  w cenie 349,00 PLN netto / 429,27 PLN brutto*

Specyfikacja nr 2

W ramach tej specyfikacji dostawca zaoferował drukarkę  w cenie 429,00 PLN netto / 527,67 PLN brutto*

Specyfikacja nr 3

W ramach tej specyfikacji dostawca zaoferował drukarkę  w cenie 465,00 PLN netto / 571,95 PLN brutto*

W ramach umowy dostawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu o parametrach nie gorszych niż w podanej specyfikacji w zaoferowanej cenie.

* w zamówieniu należy uwzględnić również kwotę brutto ze względu na fakt, że zgoda MNiSW na zakup urządzenia bez podatku VAT nie jest obligatoryjna i trzeba o nią występować każdorazowo.