(Ostatnia modyfikacja: 28 marca 2017)  
Dostawa sukcesywna sprzętu komputerowego (monitory, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne)

Podpisano już umowy na sukcesywną dostawy sprzętu komputerowego z wszystkimi dostawcami, którzy wygrali postępowania przetargowe. Dostawy realizują: dostawa drukarek – firma ATABAJT (Opole), dostawa urządzeń wielofunkcyjnych – firma CEDARTEX (Opole), dostawa laptopów i monitorów – firma PLANETA (Tychy), oraz dostawa komputerów stacjonarnych (w tym All-In-One) – firma WIP (Rybnik).

Umowy te obowiązują przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania przeznaczonych na ich realizację środków finansowych.

W ramach umów ich Wykonawcy zobowiązują się dostarczyć Zainteresowanym sprzęt o specyfikacji (parametrach) nie gorszych niż te, które zostały przedstawione do przetargu. W ramach umów dostępne są urządzenia, których specyfikacje są tak pomyślane, że powinny zaspokoić potrzeby większości użytkowników.

Procedura zakupu jest tak skonstruowana, że od złożenia prawidłowo wypełnionego zapotrzebowania, Zainteresowany powinien otrzymać sprzęt w przeciągu ok. jednego tygodnia.

Ze względu na fakt iż dostawy urządzeń dokonują różni Wykonawcy, prosimy o zamawianie ich na odpowiadających im zamówieniach.

Tryb dostaw sukcesywnych jest preferowaną formą zakupów sprzętu komputerowego. Odstępstwa od tej procedury, zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych, wymagają akceptacji Działu Zamówień Publicznych i Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego

Dla zainteresowanych przedstawiamy aktualną ofertę urządzeń dostępnych w ramach dostaw sukcesywnych sprzętu komputerowego