(Ostatnia modyfikacja: 8 listopada 2016)  

Częściowo rozstrzygnięto przetarg nr D/20/2016 dotyczący dostawy specjalistycznego sprzętu dla różnych jednostek U.O. Postępowanie w części nr 1 – dostawa aparatury encefalografii dla Instytutu Fizyki – zostało odrzucone ze względu na brak ofert. Prosimy zainteresowanego o informacje co do dalszego trybu postępowania.