(Ostatnia modyfikacja: 9 września 2016)  

Wszystko wskazuje na to, że będzie trudniej przygotować specyfikacje sprzętu komputerowego do przetargów. Zostaliśmy zobligowani przez Dział Zamówień Publicznych do przestrzegania rekomendacji Urzędu Zamówień Publicznych, odnośnie umieszczania informacji o parametrach sprzętu w specyfikacjach. Istotniejsze fragmenty tego dokumentu:

3.3. Podstawowe zasady opisu przedmiotu zamówienia
W tabeli 1 przedstawiono listę atrybutów zestawu komputerowego wraz z rekomendacjami wskazującymi zalecany sposób opisu wymagań stawianych zamawianym zestawom komputerowym. Lista ta nie może być traktowana jako zamknięta lista atrybutów zestawu komputerowego, lecz w razie potrzeby może zostać odpowiednio uzupełniona o dodatkowe atrybuty. Te zaś winny zostać opisane w sposób nie naruszający ogólnej zasady opisu przedmiotu zamówienia na dostawę zestawów komputerowych i w sposób nie ograniczający uczciwej konkurencji.

Tabela 1. Elementy opisu przedmiotu zamówienia na dostawę zestawów komputerowych

Atrybut

Sposób określenia

Typ

Określa, czy przedmiotem zamówienia są komputery przenośne, czy stacjonarne.

Zastosowanie

Wskazuje obszar zastosowań, w którym będzie stosowany dany zestaw komputerowy – np. aplikacje biurowe, stacja graficzna, aplikacje edukacyjne, aplikacje obliczeniowe, etc.

Wydajność obliczeniowa

Określona wynikami obiektywnych, tj. nie optymalizowanych dia podzespołów wybranego producenta(ów) testów aplikacyjnych.

Pamięć operacyjna

Minimalna wymagana pojemność pamięci, maksymalna obsługiwana pojemność, zapewnienie wolnego miejsca na rozszerzenie pamięci.

Wydajność grafiki

Określona wynikami obiektywnych testów (benchmark) graficznych lub testów aplikacyjnych mierzących wydajność ^przetwarzania grafiki w rzeczywistych aplikacjach.

Monitor/wyświetiacz

Typ wyświetlacza, obszar aktywny, kontrast, jasność, czas reakcji, rozdzielczość podstawowa, maksymalna, wymagane certyfikaty, zgodności ze standardami jakości, zgodność z systemami operacyjnyraLJnne-wymagane właściwości (warstwa antyodblaskowa, złącza, możliwość zabezpieczenia np. przez zapięcie linki).

Parametry pamięci masowej

Minimalna wymagana pojemność, czas dostępu, prędkość przesyłu danych wg obiektywnych testów.

Wyposażenie

multimedialne

Wskazanie, w jakie urządzenia multimedialne ma być wyposażony zestaw komputerowy – np. mikrofon, głośniki, tuner TV, rodzaje wyjść sygnaiu wizji Ud.

Wymagania dotyczące baterii / zasilania [dot. komputerów przenośnych]

Normatywny czas pracy na akumulatorze.

Zgodność z systemami

Na podstawie certyfikatów zgodności wydawanych przez

operacyjnymi i standardami

producentów oprogramowania oraz organizacje wydające certyfikaty dot. zarządzania energią oraz innych mających zastosowanie w odniesieniu do zestawów komputerowych, powszechnych standardów.

Waga [dot. komputerów przenośnych]

Dowolnie określone wymaganie względem wagi komputera przenośnego – np. waga kompletnego zestawu, tj. komputera z zasilaczem i baterią albo np. samego komputera z baterią. ‘

Ergonomia

Parametry opisujące głośność zestawu komputerowego i inne parametry wpływające na komfort pracy.

Niezawodność/jakość

wytwarzania

Wymagania dotyczące jakości procesu wytwarzania określone przez wskazanie standardów zarządzania jakością wymaganie stosowania norm specjalistycznych przez producenta sprzętu/komponentów składowych.

Warunki gwarancji

Wg potrzeb zamawiającego, przez podanie wymaganego czasu usunięcia usterki, okresu gwarancji, akceptowanego sposobu usunięcia usterki itd. (de facto bez ograniczeń w zakresie nie ograniczającym uczciwej konkurencji).

Wsparcie techniczne

Opis sposobu udostępniania sterowników i poprawek przez producenta zestawu.

Wymagania dodatkowe

Inne wymagania sformułowane w sposób niewykiuczający konkurencji obejmujące elementy takie, jak:

wymaganie działania wszystkich podzespołów zestawu komputerowego w zakresie parametrów nominainych określonych przez producenta danego podzespołu, w szczególności wykluczenie tzw, overclockingu (podwyższenie częstotliwości taktowania procesora, karty graficznej, szyny systemowej lub jakiegokolwiek innego

Istotniejsze jest jednak to, czego nie można umieszczać:

3.6, Zapisy niedopuszczalne

Zgodnie z zaprezentowanym w p. 2 podejściem, w opisie przedmiotu zamówienia winno się unikać specyfikowania zestawów komputerowych przez wskazywanie szczegółowych parametrów komponentów wykorzystywanych do ich budowy, gdyż podobne właściwości użytkowe mogą być zapewnione przez wiele różnych konstrukcyjnie urządzeń.

W szczególności w przypadku komponentów złożonych takich, jak procesory, karty graficzne, płyty główne powinno się unikać wskazywania szczegółowych parametrów charakteryzujących wewnętrzne rozwiązania techniczne stosowane w takich podzespołach. Zapisy takie mają bowiem moc potencjalnie dyskryminującą niektórych producentów sprzętu komputerowego, W tabeli nr 2, przedstawione zostały zapisy niedopuszczalne z punktu widzenia dbałości o zachowanie konkurencji między wytwórcami sprzętu komputerowego.

Tabela 3. Zapisy niedopuszczalne w opisie przedmiotu zamówienia na dostawę zestawów komputerowych [niedopuszczalny jest żaden ze wskazanych niżej zapisów].

Parametr techniczny

Treść zapisu niedopuszczalnego

Zapisy dotyczące zestawu jako całości

 1. Wskazywanie konkretnego producenta lub producentów zestawu.

 2. Wymaganie, aby wszystkie lub część komponentów zestawu (np. ptyta główna, monitor, klawiatura, mysz, urządzenia peryferyjne) pochodziły od tego samego producenta i były sygnowane logiem producenta komputera. Nie wyklucza to wymagania jednolitej wersji komponentów dla całej puli zestawów objętych zamówieniem.

Model zainstalowanego procesora(ów)

 1. Konkretny producent/nazwa modelu także w wersji z dopiskiem „tub równoważny”

 2. L-ba rdzeni

 3. Częstotliwość zegara

 4. Wszystkie parametry charakteryzujące wewnętrzną architekturę procesora – np.:

Parametr techniczny

Treść zapisu niedopuszczalnego

 1. Wielkość pamięci podręcznych (różnych poziomów)

 2. Rodzaj/częstotliwość magistrali procesora

 3. Mnożnik częstotliwości podstawowej

Płyta główna

 1. Producent, model

 2. Producent i model tzw. chipsefu

 3. Rodzaj i częstotliwość szyny systemowej

 4. Typy obsługiwanych pamięci (np. DDR, RDRAM, etc.)

 5. Model i producent układów kart zintegrowanych (specyfikacja tylko przez realizowane technologie np. Gigabit Ethernet, AC’97, HD Audio)

BIOS

Zapisów niedopuszczalnych’nie wskazano.

Karta graficzna

 1. Parametry dotyczące wielkości i działania pamięci karty graficznej

 2. Parametry dotyczące taktowania rdzenia karty graficznej

 3. Przepustowość pamięci karty graficznej

 4. Szerokość szyny danych (w bitach)

Pamięć operacyjna

 1. Typy obsługiwanych pamięci (np. DDR, DDR2, SDRAM)

 2. Częstotliwość pracy

 3. Liczba cykli opóźnienia (ang. cycle latency) i ińne parametry charakteryzujące działanie układów pamięct

Pamięć masowa (dysk twardy lub dysk SSD)

 1. W przypadku dysków twardych

 1. Pamięć podręczna

 2. Prędkość obrotowa

 1. W przypadku dysków SSD – wskazywanie technologii / rozwiązań właściwych tylko dla jednego producenta

Napęd optyczny

Zapisów niedopuszczalnych nie wskazano.

Obudowa

 1. Konkretne wymiary obudowy, tj, podane z dokładnością do pojedynczego centymetra lub większą (np, 340 x 380 x 100 mm /dokładnie/, ale dopuszczalne może być potraktowanie tych wymiarów jako maksymalnych, w granicach nie wykluczających konkurencji).

 2. Wymaganie rodzaju obudowy wspieranego przez ograniczoną liczbę producentów (np. obudowa typu BTX)

Jak widać pozostaje bardzo małe pole manewru i stworzenie specyfikacji która by wskazywała na konkretny model urządzenia jest właściwie niewykonalne.