(Ostatnia modyfikacja: 26 sierpnia 2016)  

UWAGA! Wstrzymane dostawy sukcesywne laptopów.

(Ostatnia modyfikacja: 1 grudnia 2017)  Z przykrością informujemy, że podobnie jak w przypadku komputerów stacjonarnych, jesteśmy – ze względu na wyczerpanie się środków finansowych – zmuszeni do wstrzymania zakupów laptopów w trybie dostaw sukcesywnych. Czynimy starania o wznowienie tej formy zakupów sprzętu komputerowego. Wiąże się to jednak z koniecznością przygotowania i... więcej →

UWAGA! Wstrzymane dostawy sukcesywne komputerów

(Ostatnia modyfikacja: 10 listopada 2017)  Z dniem 6.11.2017 zostaliśmy zmuszeni do wstrzymania zakupów komputerów stacjonarnych w trybie dostaw sukcesywnych. Powodem podjęcia takiej decyzji jest wyczerpanie środków finansowych uwzględnionych w umowie na realizację tego zadania. Wznowienie tej formy zakupów możliwe będzie dopiero po rozstrzygnięciu nowego postępowania przetargowego, co realnie może nastąpić w... więcej →

Dostawy sukcesywne sprzętu komputerowego

(Ostatnia modyfikacja: 9 marca 2017)  Ruszyła możliwość zakupu sprzętu komputerowego w trybie dostaw sukcesywnych. Tryb ten umożliwia szybie uzyskanie potrzebnego sprzętu zgodnego z uzgodnionymi z dostawcami specyfikacjami, Zapraszamy na zakupy 🙂   więcej →

UWAGA! Dostawa sukcesywna sprzetu komputerowego

(Ostatnia modyfikacja: 24 lutego 2017)  Na dzień dzisiejszy (piątek 24.02.2017) funkcjonuje zamawianie drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. Zamawianie laptopów, komputerów stacjonarnych i monitorów dostępne będzie dopiero po podpisaniu umów z Wykonawcami. Nastąpi to w przyszłym tygodniu. Zamieszczenie na stronie Sekcji podstron ze specyfikacjami ma na celu umożliwienie wcześniejsze zapoznania się z ofertą.... więcej →

Ruszają sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego

(Ostatnia modyfikacja: 15 lutego 2017)  Powoli, ponownie ruszają sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego. Procedura ta umożliwia szybki zakup potrzebnego urządzenia, bez konieczności oczekiwania na przetarg lub kłopotliwe zabiegi (nie zawsze skuteczne) związane z zakupem poza przetargami. Jedynym mankamentem tej procedury jest wynikająca z zawartych umów ograniczona ilość konfiguracji dostępnych urządzeń. Mamy jednak... więcej →

Przetarg na sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego

(Ostatnia modyfikacja: 15 listopada 2016)  Ogłoszono przetarg na sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego. Otwarcie ofert nastąpić ma 3.01.2017. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z oczekiwaniami to od lutego lub marca, zakupy drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, monitorów, komputerów stacjonarnych i laptopów (wg specyfikacji zgodnych z zawartą umową), można będzie kupować w trybie uproszczonym, tak jak... więcej →

Częściowe rozstrzygnięcie przetargu D/20/2016

(Ostatnia modyfikacja: 8 listopada 2016)  Częściowo rozstrzygnięto przetarg nr D/20/2016 dotyczący dostawy specjalistycznego sprzętu dla różnych jednostek U.O. Postępowanie w części nr 1 – dostawa aparatury encefalografii dla Instytutu Fizyki – zostało odrzucone ze względu na brak ofert. Prosimy zainteresowanego o informacje co do dalszego trybu postępowania. więcej →

Rozstrzygnięcie części przetargu D/40/2016

(Ostatnia modyfikacja: 8 listopada 2016)  Rozstrzygnięto przetarg na dostawę sprzętu komputerowego D/40/2016 w części dotyczącej zakupu laptopów (część nr 2). Niestety postępowanie to zostało odrzucone ze względu na brak ofert. Prosimy zainteresowanych o podjęcie decyzji co do dalszego postępowania. Zainteresowani: Instytut Matematyki i Informatyki, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Studiów Edukacyjnych,... więcej →

Przypomnienie o Planowym Zapotrzebowaniu Jednostki

(Ostatnia modyfikacja: 26 października 2016)  W związku z koniecznością przygotowania Planu Zamówień Publicznych na rok 2017 przypominamy o obowiązku dostarczenia do Sekcji ds Aparatury do dnia 15.11 Planowanego Zapotrzebowania Jednostki Organizacyjnej. Dokument należy dostarczyć w formie “papierowej” z pieczęciami i podpisami, oraz w formie elektronicznej na adres Sekcji ds Aparatury. W... więcej →

Nowa umowa na dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących

(Ostatnia modyfikacja: 9 września 2016)  27.07.2016 podpisano nową umowę na sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących. Nowa umowa została podpisana z dotychczasowym dostawcą firmą “Artim” (zwycięzcą przetargu). Umowa jak poprzednio obejmuje też drobny sprzęt komputerowy taki jak klawiatury, myszki, nośniki danych, środki czyszczące itp. Ze względu na zmieniony... więcej →

Przerwa w dostawach sukcesywnych drukarek i monitorów

(Ostatnia modyfikacja: 2 sierpnia 2016)  W związku z wygaśnięciem umowy na sukcesywne dostawy drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i monitorów, czasowo (do podpisania nowej umowy) wstrzymane są zakupy w.w. sprzętu w tym trybie. W pilnych przypadkach zakupu można dokonać w normalnym trybie (standardowe zapotrzebowanie). więcej →

Dostawa sukcesywna sprzętu komputerowego

(Ostatnia modyfikacja: 2 sierpnia 2016)  W dniu 21.12.2015 zawarto na okres 6-ciu miesięcy umowę nr D/15/2015 cześć nr 3 i 4 na sukcesywną dostawę monitorów, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych z firmą OPKOM Sp z o.o. W jej ramach można w trybie dostaw sukcesywnych zamawiać monitory, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne. Trwają prace... więcej →

Przypomnienie o planach zakupów na rok 2016

(Ostatnia modyfikacja: 9 września 2016)  Przypominamy o konieczności dostarczenia do Sekcji ds Aparatury planów zakupów na rok 2016. Prosimy o dostarczenie w/w planów w formie elektronicznej w oparciu o załącznik nr 8 (Plan zapotrzebowania jednostki organizacyjnej). W zapotrzebowaniu nie należy wpisywać konkretnych urządzeń, a jedynie grupę rodzajową wg poniższej tabeli oraz szacunkową... więcej →

Zamawianie materiałów eksploatacyjnych

(Ostatnia modyfikacja: 9 września 2016)  Od 1 stycznia 2015 zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień publicznych, Sekcja ds Aparatury została Realizatorem dostaw komputerowych materiałów eksploatacyjnych. Dotyczy to takich materiałów jak tonery do drukarek i kserokopiarek, tusze, nośniki danych i inne. Procedura ich zamawiania przedstawiona jest w pozycji Materiały eksploatacyjne – zamówienia... więcej →

Zmiany w serwisowaniu kopiarek

(Ostatnia modyfikacja: 9 września 2016)  W związku z wyczerpaniem się środków kwotowych ujętych w umowie ZPU-538/2013 , dotyczącej obsługi serwisowej urządzeń kopiujących (kserokopiarek) informujemy, że do czasu zawarcia nowej umowy, realizacja serwisu napraw i wymiany elementów eksploatacyjnych odbywać się powinna na podstawie indywidualnych zamówień w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych. Andrzej... więcej →

Będzie trudniej

(Ostatnia modyfikacja: 9 września 2016)  Wszystko wskazuje na to, że będzie trudniej przygotować specyfikacje sprzętu komputerowego do przetargów. Zostaliśmy zobligowani przez Dział Zamówień Publicznych do przestrzegania rekomendacji Urzędu Zamówień Publicznych, odnośnie umieszczania informacji o parametrach sprzętu w specyfikacjach. Istotniejsze fragmenty tego dokumentu: 3.3. Podstawowe zasady opisu przedmiotu zamówienia W tabeli 1... więcej →

Pierwszy przetarg komputerowy w 2014 roku

(Ostatnia modyfikacja: 9 września 2016)  Zakończono przyjmowanie wniosków na zakupy sprzętu komputerowego w ramach pierwszego w tym roku przetargu komputerowego.Planowany termin ogłoszenia przetargu to 17.03. Postaramy się dotrzymać terminu (mimo zmian kadrowych). Następna okazja to przetarg majowy (wnioski zbieramy do 28.04).   więcej →

Naprawy sprzętu

(Ostatnia modyfikacja: 9 września 2016)  Wprowadzane ostatnio oszczędności na Uczelni, wymuszają na nas unormowanie procedur związanych z wykonywaniem napraw sprzętu w Sekcji ds Aparatury. Nic się nie zmienia w przypadku awarii, które są możliwe do usunięcia we własnym zakresie za pomocą podstawowych narzędzi. W przypadku gdy do naprawy wymagany jest zakup niezbędnych... więcej →

Problemy z tuszami i tonerami

(Ostatnia modyfikacja: 9 września 2016)  Coraz częściej do Sekcji ds Aparatury zgłaszane są problemy z drukarkami. W większości przypadków ich powodem jest stosowanie zamienników oryginalnych materiałów eksploatacyjnych (tusze, tonery). Ich jakość często zależy od konkretnej dostawy. Zgodnie z umową KPZ 25/2011 zawartą pomiędzy Uniwersytetem Opolskim a dostawcą materiałów eksploatacyjnych do drukarek... więcej →

Wytyczne Urzędu Zamówień Publicznych

(Ostatnia modyfikacja: 9 września 2016)  Otrzymany dokument “Udzielanie Zamówień Publicznych Na Dostawę Zestawów Komputerowych – REKOMENDACJE” wskazuje sposób opisu przedmiotu zamówienia tak aby zapewnić równe traktowanie wykonawców oraz zapewnić uczciwą konkurencję. Sekcja ds Aparatury, jako jednostka Uczelni przygotowująca specyfikacje sprzętu komputerowego do zakupów w ramach przetargów, jest zobowiązana do przestrzegania tych... więcej →

Zasady przygotowywania przetargów

(Ostatnia modyfikacja: 9 września 2016)  Otrzymaliśmy nowe wytyczne MSWiA dotyczące zasad formułowania wymagań zamawiającego, dla wybranych parametrów technicznych sprzętu komputerowego. Jak widać prawidłowe (uwzględniające wymagania MSWiA) przygotowanie specyfikacji sprzętu komputerowego tak aby zamawiający otrzymał dokładnie to na czym mu zależy, jest niezłą gimnastyką. Nie jest problemem przygotowanie specyfikacji nie odbiegającej zbytnio... więcej →