Sekcja ds Aparatury jest Realizatorem zakupów sprzętu komputerowego, multimedialnego i aparatury naukowo-badawczej dla różnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego. Realizuje pewne etapy procedury zakupów….
więcej →

Sekcja ds Aparatury
pl. Kopernika 11a,
45-040 Opole,
tel. +48 77 541 59 72,
tel. w sieci uniwersyteckiej 5172
email: sdsa@uni.opole.pl
więcej →

Zamówienia


Od 1 stycznia 2015 Sekcja ds Aparatury została Realizatorem zamówień komputerowych materiałów eksploatacyjnych (tonery…więcej →

Od dnia 29.07.2016 obowiązuje nowa umowa z firmą A-Z SERWIS na serwisowanie i naprawę urządzeń kopiujących, drukarek i…więcej →

UWAGA. 21.06.2016 wygasła umowa nr D/15/2015 na sukcesywną dostawę monitorów, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych….więcej →

Pozostałe


Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją dotyczącą zakupów. Do pobrania również specyfikacje, testy oraz kody CPV…więcej →

W przypadku problemów z wypełnieniem dokumentacji, a także wątpliwości odnośnie sprzętu i oprogramowania, udostępniamy …więcej →

Sekcja ds Aparatury UO na mapie Opola

CI UO