Terminy

Sekcja ds Aparatury jest Realizatorem zakupów sprzętu komputerowego, multimedialnego i aparatury naukowo-badawczej dla różnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego. Realizuje pewne etapy procedury zakupów….
więcej →

Kontakt SdsA UO

Sekcja ds Aparatury
pl. Kopernika 11a,
45-040 Opole,
tel. +48 77 541 59 72,
tel. w sieci uniwersyteckiej 5172
email: sdsa@uni.opole.pl
więcej →

Zamówienia


Materiały eksploatacyjne

21.11.2018 podpisano umowę na sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących…. więcej →

 Serwis i naprawy kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych

Od dnia 3.04.2018 obowiązuje nowa umowa z firmą A-Z SERWIS na serwisowanie i naprawę urządzeń kopiujących i drukujących….więcej →

Dostawa sukcesywna sprzętu komputerowego (monitory, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne)

13.08.2018 podpisano umowy na sukcesywną dostawy sprzętu komputerowego. Obowiązują one przez okres 12 miesięcy ….więcej →

Pozostałe


Dokumenty

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją dotyczącą zakupów. Do pobrania również specyfikacje, testy oraz kody CPV…więcej →

Wsparcie

W przypadku problemów z wypełnieniem dokumentacji, a także wątpliwości odnośnie sprzętu i oprogramowania, udostępniamy …więcej →

Sekcja ds Aparatury UO na mapie Opola